Hunspell Cymraeg

Dyma eiriadur Cymraeg Hunspell sy'n seiliedig ar MySpell Cymraeg, ond gyda'r rheolau morffolegol wedi'u hailysgrifennu a nifer o ychwanegiadau a gwelliannau i'r rhestr eiriau. Mae'n cael ei ddatblygu a'i ryddhau ar y cyd gan Troi ac Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor.

Llwythwch ffeil XPI Hunspell Cymraeg am ddim (LGPL).